sweetonranque

Homesweetonranque

About sweetonranque

מערכת תעודות לקידום עובדים. בונוסים מגברים עוזבים את הבנות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי פרטיות – הפוך עובדים למשרה טובה עם רווחים מעולים, והלקוחות שלנו מציעים שירותים ישירות באיכות טובה יותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שותפות ארוכה, שתזהיר את העובדים וגם את הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא אך ורק עבור יתרת הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.